Licensförsäkring & RF Grundförsäkring

Licensförsäkring & RF Grundförsäkring

Svenska Golfförbundets Medlemsförsäkring

Genom Svenska Golfförbundets (SGF) samarbete med Folksam är du som är golfspelare och medlem i en svensk golfklubb som är ansluten till Svenska Golfförbundet (SGF) omfattas av försäkringen. Annan spelare i sällskap med medlem enligt ovan eller annan person, som med tillstånd av golfklubb ansluten till SGF, spelar eller tränar i denna klubbs regi omfattas också av försäkringen.

Medlemsförsäkringen består av Ansvarsförsäkring för person och sakskada oavsett vårdslöshet samt Olycksfallsförsäkring inkluderande krisförsäkring. Premien ingår i medlemsavgiften klubben betalar till SGF.

Mer information hittar du här »

RF:s Grundförsäkring

Alla föreningar som är anslutna till Sveriges Riksidrottsförbund (RF) omfattas av Grundförsäkringen. Den innehåller till exempel olycksfallsförsäkring för ledare och funktionär. Premien betalas av RF som bjuder er på detta grundskydd.

Den innehåller fyra delar:
Ansvarsförsäkring
Förmögenhetsbrottsförsäkring
Rättsskyddsförsäkring
Olycksfallsförsäkring för ledare och funktionärer

Mer information hittar du här »Internetmedia Kommunikationsbyrå AB