Risk Management för Golfklubben

Risk Management för golfklubben

Förebyggande och hantering av risker inom golfklubben

Riskhantering (Risk management) är ett samlingsnamn för den verksamhet som på ett systematiskt sätt inventerar, analyserar och förebygger de olika riskerna i företagets verksamhet. Genom att flytta en del av riskerna till försäkringsmarknaden så skapas kostnadskontroll.

Mer information hittar du här »Internetmedia Kommunikationsbyrå AB