Motortävlingsförsäkring

Motortävlingsförsäkring

Motortävlingsförsäkringen är en ansvarsförsäkring för tredje man som gäller istället för Trafikförsäkringen när träning och tävling avgörs inom inhägnat område.

Det är arrangören eller banägarens ansvar att teckna denna försäkring (ingår för SBF-anslutna klubbar). Det är Lag (1976:357) om motortävlingsförsäkring som gäller som försäkringsvillkor.

Villkor

Försäkringsvillkor (pdf)

Vid skada

Vid skada ska du omgående vända dig till:
Jens Jonsson
Provins Insurance AB

Telefon: 063-55 65 02
Mobil: 070-303 34 38


Email: Jens Jonsson

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB