Privat olycksfallsförsäkring

För dig som är medlem i Svenska Bilsportförbundet har nu möjlighet att teckna en privat olycksfallsförsäkring utan undantag för motorsport.

Då vi haft flera medlemmar som önskat högre försäkringsbelopp som komplement till sin licensförsäkring finns det nu ett alternativ genom Nordeuropa.
Försäkringen kan tecknas av dig som har Svenska bilsportförbundets licensförsäkring och den kan längst gälla till utgången av det år du fyller 65 år.

Invaliditetsbelopp kan väljas att tecknas till för upp till 30 eller 40 prisbasbelopp till följande premier:

Invaliditetsbelopp högst 30 prisbasbelopp 1 049 kr /år
Invaliditetsbelopp högst 40 prisbasbelopp 1 398 kr /år

Prisbasbelopp (pbb) 2019: 46 500 kr.

Vid olycksfallsskada lämnar försäkringen ersättning för:
läkekostnader
tandskadekostnader
resekostnader
merkostnader
rehabilitering- och hjälpmedleskostnader
inkomstbortfall
krishjälp
dödsfallskapital
invaliditet (medicinsk och ekonomisk samt vanprydande ärr)

Generell begränsning vid idrotts- och sportutövande

Det finns en begränsning i försäkringen som innebär att olycksfallsskada, dödsfall eller sjukdom som direkt eller indirekt beror på idrotts-, sport eller artistutövande med inslag av fysisk aktivitet och från vilken den försäkrade erhåller eller beräknas erhålla en årlig inkomst och/eller sponsring, enligt skatteverkets regler, med minst ett (1) prisbasbelopp/år ersätts ej.

Tjänar ni mer än ett (1) prisbasbelopp per år genom inkomst eller sponsring så finns det alternativ och varje ansökan behandlas individuellt för att passa just ditt behov.
Kontakta då försäkringsförmedlare Jens Jonsson för att få hjälp och råd hur ni ska gå tillväga för att teckna extra olycksfallsförsäkring inom bilsport.

 

Tjänar ni inte mer än ett (1) prisbasbelopp per år från er sport så kan ni använda er av ansökningsformuläret för att ansöka om försäkringsskydd.

Telefon:  063-556502
Email:     jens.jonsson@soderbergpartners.se

 

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB