Försäkring i medlemsavgiften


I ditt medlemskap ingår det en obligatorisk olycksfallsförsäkring via Folksam.

Kort information om vad försäkringen innehåller:

• Gäller i Norden, samt vid tillfällig utlandsvistelse i upp till 12 månader.
• Gäller 24 timmar om dygnet.
• Medicinisk invaliditet med ett högsta ersättningsbelopp på 709 500 kr.
• Olycksfall- och akutomfattning som ger ersättning redan vid första vårdtillfället.
• Kristerapi om du drabbats av psykisk ohälsa vid ett skadetillfälle.
• Tandskadekostnader som uppstått efter skada under 5 år.


Internetmedia Kommunikationsbyrå AB