Skada och skadeanmälan

Vid skada


Vid inträffad eller befarad skada som berör:

Licensförsäkring
RF:s grund- och kompletteringsförsäkring
Funktionärsförsäkring
Garageförsäkring
Transportförsäkring
Trafikförsäkring
 

Anmäl skada per telefon så fort som möjligt till Folksam:  0771-950 950

 

 

 

För skadeärenden gällande motortävlingsförsäkring ska ni omgående vända er till:

Jens Jonsson
Provins Insurance AB

Telefon  063-55 65 02
Mobil     070-303 34 38

Email:    Jens Jonsson

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB