Svenska sportförsäkringar erbjuder försäkringar inom Bilsport

Bilsport

För dig som är aktiv inom bilsport eller arbetar vid tävlingar erbjuder vi försäkringar för licensierade, funktionärer, vid motortävling och för garage & transport.

Svensk Golfbaneförsäkring

Golf

Svensk Golfbaneförsäkring är en omfattande försäkringslösning för Sveriges golfbaneanläggningar och är framtagen utifrån en unik erfarenhet och kompetens.

Nyheter

Nya hemsidor för Golf och Bilsport


Numera är denna hemsida inaktiv och kommer ej uppdateras.
Ni hittar våra nya förbättrade hemsidor på fölljande länkar.


För golfförsäkringar:         www.golfforsakringar.se
För bilsportförsäkringar:   www.bilsportforsakringar.se

 

Vi hoppas den nya layouten känns bra för er och underlättar när ni ska söka information, anmäla skada eller teckna försäkring.

 

 

Nyhet Bilsport - 2019-05-27

Vi har gjort en förbättring i transportförsäkringens stöldmoment.
Tidigare har det varit krav att vid varje stöld av bil som sker under transportuppehåll så ska bilen ha varit förvarad i en låst och heltäckt kåptrailer.

Under vissa tävlingar och events har det varit svårt att uppfylla detta då arrangörer inte tillåtit att trailern varit kvar på området efter att bilen lastats av på grund av platsbrist på tävlings- eller eventområdet.

Vi har förenklat detta så att så länge bilen under transportuppehåll är förvarad i ett inhägnat område eller under uppsikt så är bilen stöldförsäkrad. Detta ska föropphningsvis förenkla planeringen av förvaring för att uppfylla det säkerhetsföreskrifter som ställs på försäkringstagaren.

Det ska dock förtydligas att uppfylls inte kraven på inhägnat område eller uppsikt så gäller det att förvara bilen i en låst kåptrailer eller liknande transportmedel.


Nyhet Bilsport 2018-09-04

Gäler för omfattningen stöldförsäkring från trailer för bilsportfordon.

Många medlemmar har efterfrågat vilka typer av säkerhetsåtgärder som krävs i form av låsanordningar när bilen är stöldförsäkrad på trailer eller annat transportmedel.


Försäkringsgivaren Folksam rekommenderar följande hemsida för att hitta rätt produkter till just ert transportmedel https://www.folksam.se/tester-och-goda-rad/i-trafiken/skadeforebyggande/sakerhetsprodukter

1. För hänglås gäller "Hänglås Klass 4".
2. För kulhandskelås, gå in på länken ovan, tryck på "Alla säkerhetsprudkter bil", scrolla ner och tryck sedan på Godkända släpvagnslås enligt SBSC för vägledning om rätt säkerhetsåtgärder.

 


Nyhet Bilsport 2018-06-25
 

Kontaktuppgifter Bilsport 2018-07-01 tom 2018-07-31

Under perioden 2018-07-01 tom 2018-07-31 så ber vi er ringa in på 063-556500 för snabbast återkoppling för frågor gällande garage-, transport- och trafikförsäkringar istället för att använda direktnummer till kontaktperson.
Frågor via mail besvaras löpande så fort som möjligt men vi vill uppmärksamma att det kan dröja något längre än vanligt.

Vi önskar er alla en härlig och säker sommar.

 

Nyhet Bilsport 2018-06-14

Skadeanmälan

För skador som är kopplade till licensförsäkringen samt  trafik-, garage- och transportförsäkringen så ska anmälan ske direkt till försäkringsbolaget via telefon eller mail. Se bifogad länk: Kontaktuppgifter vid skada

För frågor om detta eller anmälan av skada gällande motortävlingsförsäkring, kontakta försäkringsförmedlare Jens Jonsson på telefon 070-303 34 38 alt. mail jens.jonsson@soderbergpartners.se

Nyhet Bilsport 2018-06-13
 

Internationell Licens

För dig som har internationell licens gäller försäkringen i hela världen när du tävlar eller tränar på, av Svenska Bilsportförbundet godkända eller landets motsvarighet, banor. Försäkringen gäller också till och från träning och tävling samt annan fysisk träning i klubbens regi.

För dig som valt att skriva sig i annat land och ej längre omfattas av Svensk Försäkringskassa faller stora delar av försäkringsskyddet bort.

Nytt i villkoren från 2018 är att Internationella Licenstagaren som är skriven utomlands ändå omfattas av ett visst reseskydd i samband med tävling och träning i annat land. Reseförsäkring ger möjlighet till transport till Sverige för en kostnad på maximalt 200.000 SEK. Försäkringen ersätter inte för transport till annat land.
 
Vid frågor kring detta bör Ni kontakta Jens Jonsson på telefon 070-303 34 38 alt mail jens.jonsson@soderbergpartners.se


Svenska Sportförsäkringar

Svensk idrott är i dag en spännande blandning av ideella krafter och ökande kommersiella intressen. I takt med att idrotten kommersialiseras ökar också de ekonomiska riskerna, både för föreningar samt den individuella idrottaren. Svenska Sportförsäkringar AB är ett helägt dotterbolag till Provins Insurance AB.

Affärsidén är att erbjuda föreningar, organisationer etc inom Idrotts-Sverige kompetens och utveckling avseende försäkringsfrågor.

Samarbetspartners

 
Folksam
 
Provins Insurance

KONTAKTA OSS

Provins Insurance AB
Adress: Prästgatan 30, 831 31 Östersund
Telefon: 063-55 65 00

info@provinsinsurance.se

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB